บริการอื่น
ขอหนังสือรับรองและคัดเอกสาร
500 บาท  
ลงประกาศในหนังสือพิมพ์
700 บาท  
ขึ้นทะเบียนประกันสังคม
2,000 บาท  
 
โทร : 02-1386675,
02-7348942
แฟกซ์ : 02-1386674 ต่อ 102
อีเมลล์ : contact@ktpaudit.biz
15/18 หมู่ 5 ถนนนวมินทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร 10240

รายการจดทะเบียน กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร ค่าบริการ (บาท)**
 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 4,850
 จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 3,500
 ฟรี! - ขอมีเลขผู้เสียภาษีอากร
 ฟรี! - จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 ฟรี! - ค่าทำบัญชี,ยื่นภาษี เดือนแรกเมื่อมีรายการ
     
 จดทะเบียนพาณิชย์ , คณะบุคคล 2,000
 แก้ไขกรรมการเข้าออก, เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ
 เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์, รายชื่อผู้ถือหุ้น, อื่นๆ
  2,500
 เพิ่มทุน - ลดทุน   3,000
 ย้ายที่ตั้งสำนักงาน,เพิ่ม-ลด สาขา 3,500
 จดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี 12,000

 ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

  1,000
 จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ   2,000
       
** ค่าบริการนี้ยังไม่รวม ค่าลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ (ถ้ามี) และ ค่าธรรมเนียมทางราชการ


 
หน้าแรก | ทำบัญชี | รับทำบัญชี | ยื่นภาษี | สอบบัญชี | ตรวจสอบบัญชี | ปิดงบการเงิน | จดทะเบียน | จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท | ติดต่อเรา | เกี่ยวกับเรา
© 2009 เคทีพี สำนักงานธุรกิจทางบัญชี ดูแลโดยทีมงาน เกมส์ออนไลน์ อสุรา