อัตราค่าบริการ
เริ่มต้นที่ 1,500 บาท/เดือน
ทั้งนี้พิจารณาจากปริมาณงานและ ประเภทธุรกิจ ในราคาที่ยุติธรรม
 
ขอ ราคาพิเศษ สำหรับ
กิจการที่ยังไม่ได้ประกอบการ
หรือมีรายการต่อปีน้อย
 
โทร : 02-1386675,
02-7348942
แฟกซ์ : 02-1386674 ต่อ 102
อีเมลล์ : contact@ktpaudit.biz
15/18 หมู่ 5 ถนนนวมินทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร 10240

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีตามที่ กฎหมายกำหนด
ให้คำปรึกษาและแนะนำทางด้านบัญชี ภาษีและการจัดเก็บเอกสารที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
จัดทำสมุดบัญชีทุกเล่ม และรายงานทางบัญชีต่างๆให้ครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด
บันทึกบัญชีด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่กรมสรรพากรยอมรับ
คำนวณ และจัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่นในแต่ละเดือนได้แก่ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 และ ภ.พ.30 รายงานภาษีซื้อ,
รายงานภาษีขาย, พร้อมบริการนำส่งกรมสรรพากร
จัดทำและยื่นแบบประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51) พร้อมนำส่งกรมสรรพากร
จัดทำและยื่นแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม พร้อมนำส่งรายเดือน
จัดทำงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลปลายปี (ภ.ง.ด.50) พร้อมนำส่งกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์
เข้าพบและให้คำชี้แจง กรณีกรมสรรพากรต้องการข้อมูลเพิ่มเติมทางบัญชีและภาษีอากร
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐาน ในราคายุติธรรม

 
 
หน้าแรก | ทำบัญชี | รับทำบัญชี | ยื่นภาษี | สอบบัญชี | ตรวจสอบบัญชี | ปิดงบการเงิน | จดทะเบียน | จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท | ติดต่อเรา | เกี่ยวกับเรา
© 2009 เคทีพี สำนักงานธุรกิจทางบัญชี ดูแลโดยทีมงาน เกมส์ออนไลน์ อสุรา