ประโยชน์จากการเป็นลูกค้า
สำนักงานบัญชี
ลดต้นทุนการทำบัญชี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จ้างพนักงานประจำ หรือพนักงานบัญชีที่ เชี่ยวชาญ ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงและพนักงาน เข้าๆ ออกๆ การทำงานขาดความต่อเนื่อง
มีมืออาชีพดูแลในเรื่องบัญชี ส่งผลให้กิจการ สามารถนำข้อมูลทางบัญชีการเงินมาใช้ ประโยชนในด้านการจัดการ การวางแผน และการดำเนินงาน เพื่อการตัดสินใจในทาง ธุรกิจได้อย่างทันท่วงที
ธุรกิจได้รับการวางแผนภาษี ทำให้กิจการ ได้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอย่างเต็มที่ และสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของ ไม่ถูกต้อง
คือ สำนักงานให้บริการธุรกิจทางการบัญชีแบบครบวงจร อันประกอบไปด้วย บริการจัดทำบัญชี (Accounting) และวางระบบบัญชี,
บริการด้านภาษีอากรและวางแผนภาษีอากร (Tax Planning), บริการงานจดทะเบียนธุรกิจ และบริการตรวจสอบบัญชี (Auditing)
โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ร่วม 18 ปี ในแวดวงธุรกิจทางการบัญชี ท่านจึงมั่นใจและไว้วางใจในบริการที่เรานำเสนอให้แก่ท่านแบบ
ครบวงจรตั้งแต่ การจดทะเบียนจัดตั้งกิจการ การวางระบบบัญชีให้สอดคล้องกับการวางแผนภาษีอากร การทำบัญชีและการตรวจสอบ
บัญชี ตลอดจนการให้คำปรึกษาทางบัญชีการเงินและภาษีอากร พร้อมจัดการปัญหาด้านภาษีอากรอันยุ่งยากให้กับท่านได้ทั้งหมด
แบบครบวงจรที่ เราที่เดียวด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ท่านจะได้รับบริการที่ดีที่สุดจากเราในอัตราค่าบริการที่ยุติธรรม
 
หน้าแรก | ทำบัญชี | รับทำบัญชี | ยื่นภาษี | สอบบัญชี | ตรวจสอบบัญชี | ปิดงบการเงิน | จดทะเบียน | จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท | ติดต่อเรา | เกี่ยวกับเรา
© 2009 เคทีพี สำนักงานธุรกิจทางบัญชี ดูแลโดยทีมงาน เกมส์ออนไลน์ อสุรา